ธนาคาร เยอรมัน

ธนาคาร เยอรมัน พร้อมอำนวยความสะดวก

ธนาคาร เยอรมัน พร้อมอำนวยความสะดวก

 

ธนาคาร เยอรมัน (เยอรมัน: Deutsche Bundesbank) คือ ธนาคารกลางของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบธนาคารกลางในยุโรป (ESCB) เนื่องด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมาก ธนาคารกลางเยอรมันถือเป็นสมาชิกที่มีอำนาจครอบงำระบบธนาคารกลางในยุโรป ทั้งธนาคารกลางเยอรมันและธนาคารกลางยุโรปต่างมีที่ทำการตั้งอยู่ในนครแฟรงก์เฟิร์ต

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในปี 1945 พร้อมด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะ เงินสกุลไรชส์มาร์คของเยอรมันกลายเป็นสิ่งไร้ค่า ฝ่ายสัมพันธมิตรจำต้องเข้ามาฟื้นฟูระบบการเงินในเยอรมันเสียใหม่ โดยจัดตั้งระบบธนาคารกลางแบบคู่ขนานขึ้นในเขตยึดครองเยอรมัน ซึ่งมีโครงสร้างที่ใช้ระบบธนาคารกลางสหรัฐเป็นต้นแบบ ธนาคารกลางแบบคู่ขนานนี้ประกอบด้วย:

ธนาคารกลางประจำรัฐ (Central banks of the states) – เป็นธนาคารกลางของแต่ละรัฐซึ่งอยู่ในการยึดครองของกองทัพสัมพันธมิตรตะวันตก มีเขตอำนาจอยู่ในเฉพาะรัฐหรือโซนนั้นๆ

ธนาคารแห่งรัฐเยอรมัน (Bank deutscher Länder) – เป็นสถาบันที่บรรดาธนาคารกลางประจำรัฐเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ จึงเป็นอิสระจากภาครัฐบาลและการเมือง มีที่ตั้งอยู่ในนครแฟรงก์เฟิร์ต รับผิดชอบการพิมพ์ธนบัตร การประสานงานนโยบายการเงิน และรับผิดชอบงานส่วนกลางเช่น การจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ฝ่ายบริหารของระบบธนาคารกลางแบบคู่ขนานนี้คือ “คณะกรรมการธนาคารกลาง” (Zentralbankrat) ซึ่งประกอบด้วย เหล่าประธานธนาคารกลางประจำรัฐ และบรรดากรรมการของธนาคารแห่งรัฐเยอรมัน

ธนาคารแห่งรัฐเยอรมันได้กำหนดสกุลเงินมาร์คเยอรมัน (Deutsche Mark) ขึ้นเมื่อในวันที่ 20 มิถุนายน 1948 และภายหลังกฎหมายพื้นฐาน (รัฐธรรมนูญ) ของเยอรมันบังคับใช้ในปี 1949 ก็นำไปสู่การจัดตั้งธนาคารกลางเยอรมันก่อตั้งในปี 1957 เพื่อเข้ารับช่วงต่อจากธนาคารแห่งรัฐเยอรมัน (Bank deutscher Länder) ซึ่งเงินสกุลมาร์คนี้ใช้งานจนถึงปี 2002 ก็ถูกแทนที่ด้วยเงินสกุลยูโร

การทำธุรกิจในเยอรมนี ในหลักการ เยอรมนีมีกฎหมายให้การคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติอย่างเสมอภาคกับนักลงทุนเยอรมนี หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย นักธุรกิจส่วนใหญ่สามารถพี่งพาระบบยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพของเยอรมนี อย่างไรก็ดี การทำความเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อน ย่อมเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้า กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี กฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่กำลังถูกจับตามองในเยอรมนีในขณะนี้

การเงินและการธนาคาร ยูโร (Euro) เป็นสกุลเงินกลางที่ใช้เยอรมนีและในอีก 16 ประเทศ โดยสามารถตรวจสอบอัตราค่าเงินยูโรรายวันได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกลางแห่งยุโรป (European Central Bank หรือ ECB)

ระบบการเงินและการธนาคาร ระบบธนาคารในเยอรมนีประกอบไปด้วย ธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ ซึ่งยังแยกย่อยออกเป็นธนาคารทั่วไปและธนาคารเฉพาะทาง ธนาคารทั่วไป เช่น ธนาคารผู้ให้สินเชื่อและเครดิต ธนาคารออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ มีบริการทำธุรกรรมต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจรับฝากเงิน บริการด้านสินเชื่อและพันธบัตร ส่วนธนาคารเฉพาะทาง ได้แก่ สถาบันสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารออมทรัพย์เพื่อการปลูกบ้าน หรือสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจเฉพาะสาขา

ธนาคารขนาดใหญ่ 10 อันดับแรกของเยอรมนี ได้แก่

  1. Deutsche Bank (บมจ.) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงค์เฟิร์ต
  2. Commerzbank (บมจ.) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงค์เฟิร์ต
  3. KfW (องค์กรมหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงค์เฟิร์ต
  4. DZ Bank (บมจ.) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงค์เฟิร์ต
  5. Unicredit Bank AG (บมจ.) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครมิวนิค
  6. Landesbank Baden-Württemberg (องค์กรมหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครชตุทการ์ท
  7. BayernLB (องค์กรมหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครมิวนิค
  8. Nord/LB (องค์กรมหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครฮันโนเฟอร์
  9. Landesbank Hessen-Thüringen (องค์กรมหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงค์เฟิร์ต
  10. Deutsche Postbank (บมจ.) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบอนน์

การโอนเงินระหว่างประเทศ นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา เยอรมนีและ 28 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รวมทั้งประเทศ ไอซ์แลนด์ ลิคเท่นชไตน์ นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ โมนาโค และซาน มาริโน เริ่มใช้ระบบ SEPA (Single Euro Payments Area) ร่วมกัน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อเจ้าของบัญชีธนาคารทุกราย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ในการโอนเงินและการหักบัญชีอัตโนมัติ โดยบังคับว่าต้องมีการระบุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *